Konstelace

Co jsou rodinné konstelace?

Konstelace jsou zážitkovou metodou, pomocí které objevujeme skryté dynamiky, jež nás spojují s vlastní rodinou.

Původní rodina, jako jsou prarodiče, rodiče a sourozenci, má totiž na většinu z nás nejsilnější vliv. Odnášíme si z ní nejenom tzv. vzorce nebo principy, které tam platí, ale velmi silně nás ovlivňují i události, jež se tam odehrály. A to i tehdy, když o nich nic nevíme.

Tyto vzorce si s sebou přinášíme do nových vztahů, které to silně ovlivňuje. Své partnery a partnerky si většinou vybíráme podle nějakého obrazu, který je v jisté míře ovlivněn právě naším rodinným systémem. Pokud tedy řešíme problémy ve vztahu, je velice vhodné začít právě konstelací svého rodinného systému.

Konstelace nám skrze prožitek pomáhají vzorce a události uvidět, uznat, a tím vyléčit. Tak abychom mohli jít svou vlastní cestou a nenesli dále něco, co nám nepatří.

Prostřednictvím konstelací se také můžeme podívat na jiná témata, jako jsou například práce, finance nebo zdravotní problémy. Konstelace probíhají v kruhu spoluúčastníků semináře, nebo je možné postavit individuální konstelaci.

Nejčastejší otázky a konstelační témata

  • proč si nerozumíme?
  • jak urovnat vztah s matkou, otcem?
  • jaký je můj smysl života?
  • proč ke mně nepřicházejí peníze?
  • toužím něco změnit, ale je to silnější než já
  • já a ne-moc

Co je dobré vědět před konstelací?

Před konstelacemi doporučuji zjistit si co nejvíce informací o své původní rodině. Zda v generacích před vámi byly některé osoby s těžkým osudem, předčasným úmrtím, osoby o nichž se v rodině nemluvilo, nešťastné lásky, potraty, velké negativní události jako zkonfiskování, ztráta majetku a tak podobně. Pokud nevíte přesně, stačí i jen tušit nebo znát z doslechu, že se něco takového stalo.

A co je dobré po konstelaci?

Po zážitku je dobré týden až dva nečinit žádná zásadní rozhodnutí, jako jsou rozchody, výpovědi z práce a podobně, a nechat konstelaci tzv. dobíhat. Také není vhodné konstelaci rozebírat, příliš o ni mluvit. Měli byste spíše zůstat se svými pocity, léčivými větami a obrazy, které jste uviděli. Konstelace jsou převážně o pocitech a jejich uznání.


Také je dobré se na proběhlou konstelaci nedívat jako na absolutní pravdu. To, co se vám v konstelaci v určité chvíli a místě ukáže, je jen určitá část, výsek, který je platný tady a teď v daném místě pro konkrétního člověka. 

Pokud se nám podaří nějaká změna, posun uvnitř sebe, velmi rychle se projeví i navenek bez toho, aniž bychom museli cokoliv udělat.


Konstelace na mé cestě

Konstelace považuji za velmi silnou a hlubokou metodu, ke které mám velký respekt a pokoru. Umožňují nám spatřit věci, které si neseme hluboko v sobě.

S láskou a úctou se můžeme podívat na to, co se v našich rodových liniích stalo, uvidět, uznat, a tím vyléčit a spojit se se silou a moudrostí našich předků.

Individuální konstelace nebo konstelační náhled používám, je-li to vhodné, i při koučinku.


Kdy a kde?

Skupinové konstelace pořádám v Jeseníku a Praze. Aktuální termíny a místo:

Relaxační centrum Harmonie

Ne 23.04.2023, 10:00, Revoluční 141/2, 790 01 Jeseník

Relaxační centrum Harmonie

Ne 11.12.2022, 13:00, Revoluční 141/2, 790 01 Jeseník

Konstelace v Praze

So 26.11.2022, 9:30, U Průhonu 1368/15 Praha 7 - Holešovice

Pojďme se spolu podívat na naše vztahy a odložit to, co už nepotřebujeme dále nést.

Najít sami sebe a zdroj své síly, a vykročit tak na svou jedinečnou cestu.